شناسنامه
کد اثر: ar109694
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: عملیات جاسوسی اتحاد شوروی در ایران در دوره رضاشاه براساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف در سال‌های 1307-1305
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:امنیتی، تاریخی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:الهام ملک زاده: نویسنده
علی الله جانی: نویسنده
ناشر:نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
تاریخ انتشار:1396/10 خورشیدی
یادداشت نشریه:نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 10، شماره 2
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 10:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو