شناسنامه
کد اثر: ar109692
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: سیاست شوروی در ایران در پایان جنگ جهانی دوم
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:امنیتی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:انور خامه‌ای : نویسنده
ناشر:چشم انداز ایران
تاریخ انتشار:1385/2 خورشیدی
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 10:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو