شناسنامه
کد اثر: ar109678
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی و تحولات پس از فروپاشی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:سیاسی
درباره
پدیدآورندگان:احمدرضا توحیدی: نویسنده
ناشر:مجله تخصصی الهیات و حقوق
تاریخ انتشار:1384/4 خورشیدی
یادداشت نشریه:مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 15 و 16
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 10:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو