شناسنامه
کد اثر: ar109676
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: تبیین فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیک؛ تصویرسازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:آمریکا، شوروی
موضوع:امنیتی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:رضا جنیدی: نویسنده
زهرا احمدی پور: نویسنده
محمدرضا حافظ نیا: نویسنده
ناشر:پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل
تاریخ انتشار:1392/10 خورشیدی
یادداشت نشریه:پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، شماره 1
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 10:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو