شناسنامه
کد اثر: ar109672
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: تاثیر تحولات جنگ جهانی دوم بر ناکامی تحقق اهداف ترانزیتی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1319 ایران و شوروی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:امنیتی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:سید حسن شجاعی دیوکلایی: نویسنده
ناشر:فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ
یادداشت نشریه:فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، شماره 7
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 10:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو