شناسنامه
کد اثر: ar109670
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: خلا هویت در کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی فرصتی برای نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی ایران در این منطقه
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:سیاسی
درباره
پدیدآورندگان:مهدی شاپوری: نویسنده
سید حسن سیف زاده: نویسنده
ناشر:فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی
تاریخ انتشار:1398/4 خورشیدی
یادداشت نشریه:فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی، شماره 6
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 10:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو