شناسنامه
کد اثر: ar109665
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: علل اقتصادی سقوط شوروی; درس‌هایی از تسلط دولت بر اقتصاد (بخش 4)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:اقتصادی، تاریخی، سیاسی
درباره
پدیدآورندگان:علی رشیدی: نویسنده
ناشر:اطلاعات سیاسی و اقتصادی
یادداشت نشریه:اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 125 و 126
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 09:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو