شناسنامه
کد اثر: ar109657
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: بررسی تطبیقی روابط روسیه تزاری و شوروی با نهضت جنگل و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، روسیه، شوروی
موضوع:اجتماعی، امنیتی، تاریخی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:محمد شورسیج: نویسنده
ناشر:تاریخ روابط خارجی
یادداشت نشریه:تاریخ روابط خارجی، شماره 30
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 09:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو