شناسنامه
کد اثر: ar109646
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: تغییر و جایگزینی الفبای نیاکان (فارسی) در تاجیکستان در دوران اتحاد شوروی و پس از آن
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:تاجیکستان، سیبری
موضوع:اجتماعی، ادبی، سیاسی، فرهنگی
درباره
پدیدآورندگان:محمدرضا مجیدی: نویسنده
غلامرضا خادمی: نویسنده
ناشر:نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
تاریخ انتشار:1397/10 خورشیدی
یادداشت نشریه:نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 11 ، شماره 2
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 09:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو