شناسنامه
کد اثر: ar109641
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: بررسی روابط روسیه با کشورهای آفریقایی (مصر، اتیوپی، آفریقای جنوبی...) بعد از فروپاشی شوروی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:اتیوپی، آفریقا، مصر
موضوع:تاریخی، تحلیلی، سیاسی
درباره
پدیدآورندگان:منوچهر پایور: نویسنده
ناشر:فصلنامه مطالعات آفریقا
تاریخ انتشار:1381/10 خورشیدی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 09:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو