شناسنامه
کد اثر: ar109633
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، روسیه، شوروی
موضوع:اجتماعی، امنیتی، تاریخی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:الهام ملک زاده: نویسنده
ناشر:تاریخ اسلام و ایران
تاریخ انتشار:1394/1 خورشیدی
یادداشت نشریه:تاریخ اسلام و ایران، شماره 25
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 08:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو