شناسنامه
کد اثر: ar109631
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: تبیین و تحلیل نقش شوروی در حوادث مناطق کردنشین ایران
عنوان دیگر: تبیین و تحلیل نقش شوروی در حوادث مناطق کردنشین ایران 1320خورشیدی/ 1941میلادی- 1325خورشیدی/ 1946میلادی.
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:اجتماعی، تاریخی، سیاسی
درباره
پدیدآورندگان:مرتضی دهقان نژاد: نویسنده
مرتضی نورایی: نویسنده
کیومرث میرزایی: نویسنده
ناشر:فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
تاریخ انتشار:1389/1 خورشیدی
یادداشت نشریه:فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، شماره 22
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 08:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو