شناسنامه
کد اثر: ar109629
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: قرارداد مبارزه با ملخ در نواحی سرحدی بین دولت شاهنشاهی و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:اسناد تاریخی، تاریخی، سیاسی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 08:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو