شناسنامه
کد اثر: ar109626
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: نقش انگلیس، شوروی و ترکیه در روابط سمکو (سمیتقو) و شیخ محمود حفید
عنوان دیگر: نقش انگلیس، شوروی و ترکیه در روابط سمکو (سمیتقو) و شیخ محمود حفید (1930-1918میلادی)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:انگلیس، ترکیه، شوروی
موضوع:اجتماعی، تاریخی، سیاسی
درباره
پدیدآورندگان:رضوان عارف عباس: نویسنده
ناشر:فصلنامه تاریخ نو
تاریخ انتشار:1396/1 خورشیدی
یادداشت نشریه:فصلنامه تاریخ نو، شماره 18
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 08:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو