شناسنامه
کد اثر: ar109622
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس در دوران جنگ
عنوان دیگر: تحلیل گفتمان نقاشی دفاع مقدس در دوران جنگ (در مقایسه با نقاشی جنگ در شوروی)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:امنیتی، سیاسی، مذهبی، هنری
درباره
پدیدآورندگان:محمدرضا ربیعی پورسلیمی: نویسنده
کامران افشار مهاجر: نویسنده
ناشر:ماهنامه باغ نظر
تاریخ انتشار:1398/4 خورشیدی
یادداشت نشریه:ماهنامه باغ نظر، شماره 16
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 07:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو