شناسنامه
کد اثر: ar109617
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: اسلام در روسیه پس از شوروی: جلوه‌های خصوصی و عمومی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:اجتماعی، تاریخی، سیاسی، مذهبی
درباره
پدیدآورندگان:قاسم ملکی: نویسنده
ناشر:مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 07:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو