شناسنامه
کد اثر: ar109615
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: پژوهشی در توسعه اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در آستانه دهه پایانی قرن بیستم
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:اقتصادی، تاریخی، سیاسی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 07:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو