شناسنامه
کد اثر: ar109611
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: روابط ایران و آمریکا و شوروی از جنگ بین المللی دوم تا کنون
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:آمریکا، ایران، شوروی
موضوع:امنیتی، سیاسی، نظامی
درباره
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 07:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو