شناسنامه
کد اثر: ar109607
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: نگاه شوروی و کشورهای بلوک شرق به وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:امنیتی، تاریخی، سیاسی، نظامی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 07:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو