شناسنامه
کد اثر: ar109552
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:ادبی، امنیتی، رمان، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:عبدالرسول شاکری: نویسنده
ناشر:نقد و نظریه ادبی
تاریخ انتشار:1397/4 خورشیدی
یادداشت نشریه:نقد و نظریه ادبی، دوره 1، شماره 5
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو