شناسنامه
کد اثر: ar109548
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: یادداشت‌های صدرالاشراف
عنوان دیگر: یادداشت‌های صدرالاشراف (رفتن قوای آمریکا و انگلیس از ایران و ماندن قوای شوروی)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:آمریکا، انگلیس، ایران، شوروی
موضوع:اسناد تاریخی، امنیتی، تاریخی، زندگینامه، سیاسی، نظامی
درباره
ناشر:مجله وحید
یادداشت نشریه:مجله وحید، شماره 8
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو