شناسنامه
کد اثر: ar109543
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: انقلاب آموزشی از بالا: بریتانیا در زمان تاچر و اتحاد شوروی در زمان گورباچف
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:انگلیس، شوروی
موضوع:امنیتی، آموزشی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:م.مک لین: نویسنده
ناتالیا وسکرسنکایا: نویسنده
عبدالمحمد کاظمی پور: مترجم
ناشر:گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی
یادداشت نشریه:گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی، شماره 128
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو