شناسنامه
کد اثر: ar109539
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: پروسترویکا از زبان گورباچف (1)
عنوان دیگر: پروسترویکا از زبان گورباچف (1)(تحلیل پیش زمینه‌های فروپاشی شوروی و بلوک شرق)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:امنیتی، تاریخی، سیاسی
درباره
ناشر:چشم انداز ایران
یادداشت نشریه:چشم انداز ایران، شماره 14
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو