شناسنامه
کد اثر: ar109532
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: واکنش‌های آمریکا و اتحاد شوروی به ستیزه جویی‌های سیاسی اسلام در ایران
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:آمریکا، ایران، شوروی
موضوع:اجتماعی، تاریخی، سیاسی، مذهبی
درباره
پدیدآورندگان:ریچارد کاتم: نویسنده
ابراهیم متقی: مترجم
ناشر:پژوهش‌های انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار:1377/10 خورشیدی
یادداشت نشریه:پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره 1
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو