شناسنامه
کد اثر: ar109523
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: نقش ایران در مدیریت بحران قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی، قفقاز
موضوع:اجتماعی، امنیتی، تاریخی، سیاسی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 11:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو