شناسنامه
کد اثر: ar109520
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: عوامل موثر بر انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1319 ایران و شوروی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، تجاری، سیاسی، صادرات
درباره
پدیدآورندگان:سید حسن شجاعی دیوکلایی: نویسنده
ناشر:نشر تاریخ ایران
تاریخ انتشار:1397/4 خورشیدی
یادداشت نشریه:نشر تاریخ ایران، دوره 11، شماره 1
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 11:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو