شناسنامه
کد اثر: ar109493
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: قاچاق زنان؛ برده‌داری مدرن
عنوان دیگر: زنان: قاچاق زنان؛ برده‌داری مدرن (مطالعه موردی جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:اجتماعی، امنیتی، تحلیلی، جامعه شناسی، خانواده، سیاسی، فرهنگی
درباره
پدیدآورندگان:الهه کولایی - نویسنده
ناشر:آیین
یادداشت نشریه:آیینه عرفان، شماره 19 و 20
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
تاریخ بارگذاری: 2021/06/22